MANFAATKAN KEMUDAHAN DI PUSAT INTERNET

13 Julai 2018 | Berita Semasa
Kewujudan Pusat Internet telah memberi peluang kepada pelbagai peringkat umur mendapat capaian kemudahan teknologi dan telekomunikasi (ICT) dan ia turut mendedahkan golongan dewasa dan warga emas kepada teknologi tersebut. Di PI selain boleh melayari internet, pusat internet juga menyediakan latihan komputer kepada setiap pengguna yang ingin mempelajari penggunanaan komputer dan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, telefon pintar juga sudah menjadi keperluan pada masa sekarang. Tidak ketinggalan kaum ibu dari Gerakan Persatuan Wanita (GPW)Felda Gunung Besout 1 mengambil peluang mempelajari cara menggunakan telefon pintar dan perisian yang terkandung didalam telefon pintar tersebut.

20180418_092957 20180418_093457 20180418_093515 20180418_094112