BENGKEL MALAYSIA ICT VOLUNTEER 2020

05 September 2020 | Berita Semasa

Bengkel Malaysia ICT Volunteer (MIV) Bersama Komuniti 2020 telah berlangsung secara atas talian pada 5 September 2020. Bengkel ini telah disertai oleh semua Pusat Internet Malaysia di seluruh Malaysia dan turut disertai sukarelawan yang telah berdaftar bagi menjayakan Program MIV 2020. Taklimat MIV dan tugasan untuk sukarelawan telah diketuai oleh Jabatan Penglibatan Komuniti, MCMC.

Sukarelawan MIV 2020, Pusat Internet Malaysia Felda Gunung Besout 1

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberi penerangan mengenai Modul “Klik Dengan Bijak” dan kandungan “Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong”. Sukarelawan akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak MCMC selama 8 minggu di Media Sosial sukarelawan.

Taklimat Bengkel MIV Bersama Komuniti 2020 Secara Atas Talian
Sukarelawan Sedang Tekun Mendengar Taklimat